Absentie en overblijf

Absentie leerlingen 
Voor leerkrachten werkt het verstorend als na 8.30 uur nog kinderen de klas inkomen. Wilt u deze situaties helpen vermijden door te zorgen dat uw kind (ruim) op tijd aanwezig is? Wilt u, wanneer uw kind ziek is dit tussen 8:00 en 8.20 uur doorgeven? Dat kan telefonisch of schriftelijk via een broertje, zusje of vriend(innet)je. Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, of als zich onverhoopt een ander ‘noodgeval’ voordoet, neemt één van de leerkrachten contact met u op. Als u overdag regelmatig op een ander adres dan thuis aanwezig bent, geeft u daarvan dan het telefoonnummer aan ons door? Ook het doorgeven van een tweede telefoonnummer van (bijvoorbeeld) familie of een oppas is van belang.

Wegens bijzondere omstandigheden
In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om buiten de vakanties om afwezig te zijn. Dit moet bij de directie worden aangevraagd. Op de site van het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen kunt u zien onder welke voorwaarden dat kan en dat ook perioden zijn uitgesloten. Daarnaast willen u er met nadruk op wijzen dat deze vakanties in de perioden, die door de school zijn aangemerkt als toetsperioden voor het leerlingvolgsysteem (CITO-toetsen), niet gewenst zijn. We willen u er met nadruk op wijzen dat de school de verplichting heeft om er voor te zorgen dat leerplichtige kinderen daadwerkelijk de lessen volgen. Er zal dan ook nadrukkelijk op worden toegezien dat er niet meer dan de wettelijk vastgestelde vrije dagen worden aangevraagd/opgenomen als er blijde of droevige gebeurtenissen in de familie zijn.

Wegens bezoek medische instantie
Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek brengt aan de tandarts of een andere medische instantie en daarvoor een halve dag of langer afwezig is, dient u dit aan te vragen middels een verlofbrief. Deze verlofbrief kunt u op het secretariaat in de kamer van de directeur ophalen en ingevuld weer retourneren. Dit geldt alleen als het bezoek een dagdeel of meer betreft.

Overblijven
De basisschool is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het overblijven). De Oranje Nassau School heeft samen met de ouders gekozen voor het volgende systeem: het overblijven is gratis voor kinderen wiens ouders (per kind) eenmaal per drie weken drie kwartier meehelpen bij het overblijven op school. Het overblijven werkt als volgt: alle leerlingen blijven in principe op school over. Het overblijven vindt plaats onder leiding van (meestal) twee ouders. De leerkracht luncht in de teamkamer. Per kind draait een ouder (of vervanger) eenmaal per drie weken een overblijfbeurt. Iedere klas heeft een overblijfcoördinator, die als aanspreekpunt voor de ouders fungeert. De naam van de betreffende coördinator vindt u bovenaan het overblijfrooster dat u voorafgaand aan het schooljaar ontvangt en op de groepslijst van de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). De overblijfkalender en het wijzigingsformulier kunt u vinden bij downloads.

Overblijfcommissie
De coördinatie, inroostering & financiële zaken t.a.v. het overblijven worden door onze overblijfcoördinator, Ophelia Vredevoort, geregeld in samenwerking met de overblijfcoördinatoren. Er vindt geregeld overleg plaats. Ophelia is te bereiken via overblijven@onsschool.nl. Ook is zij elke maandag ochtend van 8:30 tot 9:30 te vinden op school. Hierbij is zij de eerste en laatste maandag van de maand op het Prinses Amaliagebouw en de andere maandagen op het hoofdgebouw. Ouders kunnen dan langskomen met vragen of opmerkingen over de overblijf.

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl