Downloads

Hieronder zijn diverse documenten te vinden om te downloaden.

Zorg
Pestprotocol ONS
Sociaal emotioneel 1 Wennen
Sociaal emotioneel 2 Samen één groep
Sociaal emotioneel 3 Grapje, plagen, pesten
Sociaal emotioneel 4 Opkomen voor jezelf
Sociaal emotioneel 5 Blij met jezelf
Sociaal emotioneel 6 Samen spelen en werken
Sociaal emotioneel 7 Druk, druk, druk
Sociaal emotioneel 8 Wat voel ik
Sociaal emotioneel 9 Allemaal anders
Sociaal emotioneel 10 Wat denk ik
Sociaal emotioneel 11 Kiezen
Sociaal emotioneel 12 Jezelf de baas
Sociaal emotioneel 13 Eerlijk waar
Sociaal emotioneel 14 Vrienden
Sociaal emotioneel 15 Ken jezelf
Sociaal emotioneel 16 Wensen en dromen

Medezeggenschapsraad
Huishoudelijkreglement MR
Communicatieplan MR
2017-2018:
Jaarverslag 2016-2017
Notulen 1. 28-09-2017
Notulen 2. 09-11-2017
Notulen 3. 14-12-20117
Notulen 4. 18-01-2018
Notulen 5. 05-04-2018
Notulen 6. 24-05-2018
Notulen 7. 05-07-2018
Jaarverslag 2017-2018
2018-2019:
Jaarplan 2018-2019
Notulen 1. 20-09-2018


Oudervereniging
Huishoudelijk Reglement Oudervereniging
Afschrift oprichtingsacte oudervereniging
Presentatie algemene ledenvergadering 2017.02.07
Notulen Algemene leden vergadering 2017.02.07
Oudervereniging notulen 2017.06.12 v1.0
Oudervereniging notulen 2017.03.07 v1.0
Oudervereniging notulen 2017.01.10 v1.1
Jaarrekening Overblijfstichting 2016/2017

Leerlingenraad

Meer Primair
Klachtenregeling Meer Primair
Leerlingstatuut Meer Primair

Algemeen
Schoolkalender 2018-2019
Schoolgids 2018-2019
Overblijf – wijzigingsformulier

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl