KidsLab/KidsLab Junior

Wat is KidsLab?

KidsLab is een projectklas waarbij meergetalenteerde en hoogbegaafde kinderen (groep 5 t/m 8), naast de ontdekkende aanpak in de klas, extra uitdaging aangeboden krijgen. 1 uur per week volgt uw kind met kinderen uit hetzelfde leerjaar de bijeenkomsten onder begeleiding van de KidsLab-coördinator. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen kinderen (samenwerk)opdrachten waar ze gedurende de week in de klas aan kunnen werken. Het reguliere lespakket op plusniveau wordt door de leerkrachten compact aangeboden. Zo blijft er voor de kinderen tijd over om aan de extra uitdagende opdrachten te werken. De nadruk ligt op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden kinderen getraind in het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaal-emotioneel gebied. Het leren plannen en organiseren speelt hierbij een belangrijke rol.

Het jaar in 5 periodes verdeeld. Elke periode heeft een eigen thema en zal worden afgesloten met een evaluatiebijeenkomst. De focus binnen de thema’s zal liggen op communicatie, leren leren, samenwerken, leren plannen en organiseren van het werk d.m.v. mind mappen, creativiteit, expressie, inzicht en logica. Kinderen stellen zichzelf een doel op inhoudelijk vlak, maar ook op zelfreflectie. Tijdens de evaluatie bijeenkomst presenteren de kinderen wat ze in de afgelopen weken geleerd hebben. Dit kan zijn d.m.v. een PowerPoint, werkstuk, toneelstuk, creatief product o.i.d.

Na de evaluatiebijeenkomst ontvangen de kinderen een beoordeling met tips&tops voor hun proces (initiatief, werkhouding/gedrag, verzorging en planning) en product. Deze wordt ook meegenomen in het KidsLab rapport dat meegegeven wordt met het leerling rapport 2x per jaar. Per periode wordt er bekeken of de plaatsing voor de volgende periode in kidslab gecontinueerd wordt. De leerling moet hiervoor nog steeds voldoen aan de gestelde criteria.

Een kind kan meedoen aan Kidslab als…


• uit ons Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid blijkt dat het kind plusactiviteiten kan volgen.
• uit een intelligentieonderzoek is gebleken dat het kind een IQ van 120 of hoger heeft.
• het kind een positieve werkhouding heeft
• het kind gemotiveerd is en zelfstandig aan het werk kan.
• het kind in teamverband activiteiten kan uitvoeren.
• Het kind heeft laten zien dat het in de groep extra werk aankan naast het ontdekkende aanbod op alle vakgebieden
• Het kind een langere periode bij observaties/toetsen tot de 20% hoogst scorende leerlingen behoort.

Materialen

Tijdens Kidslab ontwerpen we een eigen spel, of maken we een informatief boek. Ook werken wij o.a. een periode met de methode Topondernemers.In deze methode staat ‘actief leren’ centraal. Dit houdt in dat de kinderen met probleemgerichte vragen en situaties bezig gaan. Ze zijn zelf ontdekkend en zelfregulerend bezig. Topondernemers werkt met verschillende thema’s die te maken hebben met aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. Voorbeelden van thema’s zijn: ‘Reizen’, ‘Wereld in het klein’, ‘Derde Wereld’ Ieder thema bevat opdrachtenkaarten voor groep 5/6 en 7/8. Door deze kaarten uit te werken, doen de kinderen niet alleen nieuwe kennis op over een bepaald thema, maar werken zij tegelijkertijd ook aan competenties als creativiteit, communicatie, reflectie, samenwerken en zelfvertrouwen. Programmeren is ook een onderdeel wat we in KidsLab gaan ontdekken. Tijdens deze periode leren de kinderen van groep 5/6 programmeren met het online programma scratch. Groep 7/8 maakt gebruik van LegoMindstorms. Hierbij bouwen ze een robot van lego die ze d.m.v. programmeren verschillende handelingen laten verrichten.

KidsLab-Junior

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1 t/m 4 hebben we KidsLab-Junior.
Binnen het KidsLab-Junior ligt de nadruk op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden kinderen middels spel getraind in het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaal-emotioneel gebied. Tegelijkertijd doen zij nieuwe kennis op. We maken hierbij gebruik van de methode Talentenlijn en Petit Plus. Ook gaan we aan de slag met moeilijker taal/ rekenmaterialen en de zelfstandig leergids (groep 3/4). Hierbij kiezen kinderen een onderwerp waar dan een spreekbeurt of werkstuk bij gemaakt wordt. Ook leren ze informatie opzoeken op internet en werken met powerpoint. De school bepaalt aan de hand van criteria welke kinderen geplaatst worden. De plaatsing wordt per periode geëvalueerd. Ook staat programmeren in KidsLab-Junior op het rooster. Dit doen we m.b.v. de Bee-bots en Pro-Bots.

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl