Oranje Nassau School

Day a Week School (DWS) heeft als hoofddoelstelling dat leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen zelfvertrouwen, motivatie en plezier in actief (samen) leren optimaal ontwikkelen. We streven ernaar dat iedere DWS-leerling stappen zet in de richting van de autonoom zelfsturende leerling. Day a Week School werkt aan deze doelstellingen door contact met ontwikkelingsgelijken mogelijk te maken en een cognitief uitdagend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een onderwijsvoorziening van één dag in de week. Op deze dag komen de leerlingen van alle scholen van Meer Primair voor wie DWS een waardevolle aanvulling is, bijeen op één van de Meer Primair scholen in Hoofddorp.