Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 5

Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken. In groep 3 en 4 kwamen aardrijkskunde, natuur en geschiedenis al voorbij, maar nu staan deze vakken vast op het rooster.

 


Godsdienstige vorming

We vertellen of lezen verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen, liedjes of gedichten. Daarbij leggen we de link tussen de belevingswereld van de kinderen – de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de Bijbel. De methode Wat een verhaal is hierbij onze leidraad.

Lezen

In groep 5 mogen de kinderen regelmatig stil lezen in een zelfgekozen bibliotheekboek. Ze maken kennis met verschillende boekensoorten. Het boeken lezen wordt gestimuleerd met extra activiteiten, zoals aandacht voor de Kinderboekenweek, de bibliotheek op school en in sommige groepen schrijversbezoek. Er wordt veel voorgelezen in de groepen. Daarnaast oefenen we met hardop lezen door middel van hardop (woordjes) lezen, toneellezen en duo-lezen. Hiervoor gebruiken we onder meer Karakter, een methode voor technisch lezen.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze digitale methode maakt gebruik van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Bij de teksten horen ook opdrachten die de kinderen maken na het lezen van de tekst. Vaak werken ze samen. We werken met verschillende tekstniveau’s.

Taal

We werken met de taal- en spellingmethode Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Een belangrijk onderdeel van taal is de woordenschat. Dit wordt dan ook dagelijks geoefend, klassikaal, in het werkboek of op een Chromebook.

Spelling

In groep 5 leren de kinderen zestien nieuwe spelling categorieën. De categorieën die ze al kennen, worden regelmatig herhaald. Bij elke categorie horen een regel en gebaar. Om de categorieën te automatiseren, maken we elke dag een kort woorddictee en oefenen we in het werkboek. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee. Zowel de spelling categorieën als de grammatica worden extra geoefend op de Chromebooks.

Rekenen

We werken met de methode Pluspunt 4. Dit is een realistische reken-wiskundemethode. Het leren rekenen gebeurt aan de hand van contexten, die passen bij het ontwikkelingsniveau en een houvast vormen bij ‘kale’ sommen en in toepassingen.
De volgende doelen worden behandeld:

 • Oriëntatie getallen t/m 1000 (ordenen en plaatsen op de getallenlijn)
 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Tafels t/m 10: vermenigvuldigen en delen
 • Omtrek, oppervlakte
 • Meten in mm, cm en dm
 • Plattegronden lezen en maken
 • Klokkijken: 5 en 10 minuten voor/over het hele en halve uur, analoog en digitaal
 • Bedragen t/m € 100 samenstellen en splitsen.

Schrijven

De leerlingen blijven het aan elkaar schrijven oefenen. Het schrijven is gericht op automatiseren en het verhogen van het schrijftempo. De kinderen hebben in groep 4 een pen gekregen van school, waar ze ook in groep 5 mee schrijven. Wij verzorgen de vullingen hiervoor. Is deze pen stuk of kwijtgeraakt, dan kan voor 7 euro een nieuwe pen aangeschaft worden bij de leerkracht.

Wereldoriëntatie

Natuur en techniek
Voor dit vak maken we gebruik van de volledig digitale methode Blink wereld natuur en techniek. Hierin komen niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen aan bod. In groep 5 werken we met de thema’s: “De aarde is uniek”, “In weer en wind”, “Het wonderlijke lichaam” en “Handige uitvindingen”.

Aardrijkskunde
Aan de hand van Blink wereld aardrijkskunde verkennen we Nederland en de aarde met prachtige filmpjes en actuele informatie. We werken met de thema’s: “Handige plattegronden”, “Ontdek Nederland”, “Eet smakelijk” en “De wereldsupermarkt”.

Geschiedenis
Geschiedenis wordt gegeven volgens de methode Tijdzaken. Dit is een thematische methode. In groep 5 komen de volgende tijdvakken aan de orde: “Jagers en boeren”, “Grieken en Romeinen”, “Monniken en ridders”, “Steden en staten” en “Ontdekkers en hervormers”. We ondersteunen de thema’s met filmmateriaal van Schooltv: Vroeger & zo, Vroeger was het anders, Klokhuis en Welkom in de …. Eeuw.

Voor alle zaakvakken geldt dat na ieder thema de behandelde stof digitaal of schriftelijk wordt getoetst. Hiervoor krijgen de kinderen een leerblad mee naar huis.

Engels

De Engelse methode die we gebruiken is Join In. De lessen worden zowel digitaal als schriftelijk aangeboden en verwerkt aan de hand van diverse thema’s. De lesstof is toegespitst op spreken, luisteren en grammatica door middel van actieve werkvormen.

Duurzaamheid

In het voorjaar gaan de kinderen van groep 5 aan de slag in de moestuinen naast de school. Ze krijgen per tweetal een tuintje toegewezen en zaaien, planten en verzorgen hun eigen bloemen, kruiden en groenten. Uiteraard mag de oogst mee naar huis!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hiervoor zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsproces staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

Muziek

Binnen de school kunt u ons regelmatig horen zingen, om het plezier van het zingen en voor de stemvorming. Eens in de drie weken wordt de muziekles verzorgd door een muziekdocent.

Expressie

Bij tekenen en handvaardigheid krijgen de kinderen gelegenheid om allerlei technieken te oefenen. Een deel van de handvaardigheidslessen wordt gegeven door een vakdocent. Bij dans en toneel gaat het erom dat kinderen zich vrij leren uiten. Hierbij komen veel sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Regelmatig krijgen we toneellessen van een vakdocent.

Kunst en cultuur

Het Kunstmenu zorgt voor theater- of andere voorstellingen op school. In groep 5 gaan de kinderen naar het Van Gogh Museum onder begeleiding van vrijwilligers van de Badhoevedorpse Museumcommissie.

Bewegingsonderwijs

We gaan twee keer in de week naar de gymzaal om te gymmen. De lessen worden verzorgd door de vakleerkracht. Doel van de lessen is het bevorderen en ondersteunen van de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen gymkleding en schoenen bij zich hebben. De gymkleren gaan elke week mee naar huis voor een was!

Chromebooks

We beschikken over een aantal Chromebooks die ingezet worden tijdens de lessen als extra verwerkingsmomenten. De kinderen werken met programma’s van Staal, Pluspunt, Nieuwsbegrip en Junior Cloud. Ook zullen we regelmatig aandacht besteden aan programmeren. De software kan ook thuis gebruikt worden via het COOL portaal. Ook programmeren we ongeveer om de 2 weken via www.studio.code.org.

Boekbespreking

In groep 5 houden alle kinderen een boekbespreking over een zelfgekozen boek.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep drie typen kinderen voorkomen, namelijk:

 • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
 • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
 • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de dagtaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes aan de instructietafel te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.