Oranje Nassau School

KidsLab en KidsLab Junior zijn projectklassen waarbij meergetalenteerde en hoogbegaafde kinderen, naast de ontdekkende aanpak in de klas, extra uitdaging aangeboden krijgen. Dit valt binnen de school onder de extra ondersteuning. We hebben KidsLab Junior voor groep 1 t/m 4 en KidsLab voor groep 5 t/m 8. 

To do lab

Voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat omdat de leerstof te abstract of niet concreet genoeg is, hebben wij dit jaar To do lab geïntroduceerd. Dit is een vorm van remedial teaching waarbij de leerstof in een context wordt aangeboden. De lessen zijn een combinatie van praktisch leren en mindsettraining, waarbij de leerdoelen zijn aangepast op niveau en competentie. Eén van onze RT-specialisten wordt opgeleid tot To do lab-coördinator en zal het op onze school vormgeven. 

 

Een kind kan meedoen aan KidsLab als:

 • het kind heeft laten zien dat het in de groep extra werk aankan
  (door observatie, methodetoetsen, cito-uitslagen)
 • uit ons Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) blijkt dat het kind plusactiviteiten kan volgen naast het ontdekkende aanbod in de groep
 • het kind een positieve werkhouding heeft
 • het kind gemotiveerd is en zelfstandig aan het werk kan
 • het kind in teamverband activiteiten kan uitvoeren

Hoe verloopt de oudercommunicatie:

 • KidsLab en KidsLab Junior vallen onder de extra ondersteuning, oudercommunicatie gaat via de groepsleerkracht
 • u hoort van de leerkracht of hij/zij en de intern begeleider aanleiding zien om het DHH te doorlopen
 • na het DHH volgt een oudergesprek en bij positieve uitslag een proefplaatsing in KidsLab / KidsLab Junior
 • vorderingen hoort u in het 10-minutengesprek met de leerkracht
 • 2x per jaar evalueren wij de plaatsing en eventuele wijzigingen hoort u van de leerkracht
 • u kunt voor vragen altijd mailen of een afspraak maken met de coördinator (Joyce Draijer, j.draijer@onsschool.nl)

KidsLab Junior

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1 t/m 4 hebben we KidsLab Junior.
Binnen het KidsLab Junior ligt de nadruk op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden kinderen middels spel getraind in het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaal-emotioneel gebied. Tegelijkertijd doen zij nieuwe kennis op. We maken hierbij gebruik van de materialen uit Talentenlijn en Petit Plus, moeilijker taal/rekenmateriaal en de zelfstandig leergids (groep 3/4). Hierbij kiezen kinderen een onderwerp waar dan een spreekbeurt of werkstuk bij gemaakt wordt. We leren informatie opzoeken op internet en werken met PowerPoint. Ook staat programmeren in KidsLab-Junior op het rooster. Dit doen we m.b.v. de Bee-bots en Pro-Bots (dit zijn robotjes). De school bepaalt aan de hand van criteria welke kinderen geplaatst worden. De plaatsing wordt per periode geëvalueerd.

KidsLab

Een uur per week volgt uw kind met kinderen uit hetzelfde leerjaar de bijeenkomsten onder begeleiding van de KidsLab-begeleider. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen kinderen (samenwerk) opdrachten waar ze gedurende de week in de klas aan kunnen werken. Het reguliere lespakket op plusniveau wordt door de leerkrachten compact aangeboden. Zo blijft er voor de kinderen tijd over om aan de extra uitdagende opdrachten te werken. De nadruk ligt op het proces; het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Hierdoor worden kinderen getraind in het bedenken van leerstrategieën en ontwikkelen zij zich verder op sociaal-emotioneel gebied. Het leren plannen en organiseren speelt hierbij een belangrijke rol.

Het jaar is in 5 periodes opgedeeld. Elke periode heeft een eigen thema. De volgende thema’s komen aan bod: programmeren met Scratch, codekinderen en lego Mindstorms, projecten uit digitaal platform ‘Mijn Talent’ en Briljant Onderwijs. Daarbij kunt u denken aan het ontwerpen van een eigen spel, maquette of tijdschrift. De focus binnen de thema’s ligt op communicatie, leren leren, samenwerken, leren plannen en organiseren van het werk d.m.v. mind mappen, creativiteit, expressie, inzicht en logica. Kinderen stellen zichzelf een doel op inhoudelijk vlak, maar ook op zelfreflectie. Tijdens de evaluatie bijeenkomst presenteren de kinderen wat ze in de afgelopen weken geleerd hebben. Dit kan zijn d.m.v. een PowerPointpresentatie, werkstuk, toneelstuk, creatief product o.i.d.

Na de evaluatiebijeenkomst ontvangen de kinderen een beoordeling met tips & tops voor hun proces (initiatief, werkhouding/gedrag, verzorging en planning) en product. Per periode wordt er bekeken of de plaatsing voor de volgende periode in KidsLab gecontinueerd wordt. De leerling moet hiervoor nog steeds voldoen aan de gestelde criteria.