Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
Binnen de Oranje Nassau School heeft de directie voor bepaalde zaken op schoolniveau overleg met de medezeggenschapsraad (MR) en met de oudervereniging. De MR bestaat uit vier ouders en vier leden van het team. De MR probeert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Het medezeggenschapsreglement ligt in de school ter inzage voor belangstellenden. De MR is bereikbaar voor ouders die beleidszaken wensen te bespreken of bepaalde kwesties over school wensen aan te kaarten bij de MR.
Namens de ouders:
Marieke Verheijden voorzitter
Anja van Andel
Tom Foolen
Aloys Meinema

 

 
 

Namens de leerkrachten:
Petra Wormhoudt
Marjo Luesken
Sandra Laurenssen
Esmee Eilander

Downloads
Huishoudelijk Reglement MR
Communicatieplan MR 2019-2020

2017-2018:
Jaarverslag 2016-2017
Notulen 1. 28-09-2017
Notulen 2. 09-11-2017
Notulen 3. 14-12-20117
Notulen 4. 18-01-2018
Notulen 5. 05-04-2018
Notulen 6. 24-05-2018
Notulen 7. 05-07-2018
Jaarverslag 2017-2018

2018-2019:
Jaarplan 2018-2019
Notulen 1. 20-09-2018
Notulen 2. 18-10-2018
Notulen 3. 29-11-2018
Notulen 4. 10-01-2019
Notulen 5. 28-02-2019
Notulen 6. 28-03-2019
Notulen 7. 09-05-2019
Notulen 8. 20-06-2019
Jaarverslag 2018-2019

2019-2020:
Notulen 1. 12-09-2019
Notulen 2. 10-10-2019
Notulen 3. 28-11-2019
Notulen 4. 16-01-2020
Notulen 5. 12-03-2020
Notulen 6. 14-05-2020

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die de stichting Meer Primair aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl