Nieuwsbrief nr. 15

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) ontstaan er aankomend schooljaar twee vacatures binnen de oudergeleding. De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid, zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Meer informatie hierover en ander nieuws leest u in onderstaande nieuwsbrief.

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl