Beste ouder/ verzorger,

Hierbij de informatie voor de komende drie weken.
Op dinsdag 17 maart (morgen) kunnen de benodigde materialen tussen 08.00-11.00 uur opgehaald worden voor de groepen 3 t/m 8. Kleuterouders worden niet op school verwacht. Let op: wij verwachten 1 persoon per gezin, dit kan in de bovenbouw de leerling zijn óf de ouder. Samenscholen/kletsen is niet toegestaan. Dit i.v.m. onthouding van sociale contacten. De groepsleerkracht is hierbij niet aanwezig. Alle spullen liggen op de tafel van uw zoon/dochter.

De leerkrachten van groep 1/2 zullen iedere maandag en donderdag een mail naar de ouders sturen.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zetten op maandag t/m vrijdag werk klaar via ZuluConnect of Parnassys. Hiermee wordt gestart op woensdag 18 maart. De leerkrachten zorgen ervoor dat het werk dagelijks om 10.00 uur klaar staat. Het is de bedoeling dat het huiswerk ook daadwerkelijk die dag gemaakt wordt. Leerkrachten zullen regelmatig controleren of de leerlingen dit ook daadwerkelijk maken. Voor een deel van de vakken zal er de volgende dag een nakijkblad verstuurd worden. Wij vertrouwen erop dat u als ouder erop toeziet dat dit ook serieus en nauwkeurig gebeurt.

Tussen 10.00 en 11.00 uur zijn de leerkrachten bereikbaar per mail om eventuele vragen te beantwoorden.
ZuluConnect (groep 3 t/m 8) werkt (helaas) alleen via Chromebooks of Android. Mocht u alleen over Apple devices beschikken, dan hopen wij dat u via de buren/kennissen/een ouder van de klas etc. een oplossing kunt vinden.

We begrijpen dat er ouders zijn van groep 8 leerlingen die zich zorgen maken over de naderende Cito eindtoets. Daar zijn wij ons van bewust en we zullen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toets.

Een kleine geruststelling: het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld als zij de toets minder goed maken.
Wij hebben besloten de sportdag van vrijdag 17 april te laten vervallen. De kinderen zijn dan net weer twee weken begonnen en hebben al veel onderwijstijd moeten missen. Daarnaast vraagt het de nodige voorbereidingen die nu lastig uit te voeren zijn.

De GGD heeft besloten groepsvaccinatiesessies af te gelasten wegens het coronavirus. Het besluit is genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan en om te zorgen dat personeel ingezet kan blijven worden voor activiteiten in het kader van het coronavirus. GGD Kennemerland annuleert de vaccinatiesessies vanaf 13 maart 2020 t/m 14 mei 2020.

Tot slot: vanaf woensdag zullen de leerkrachten met u in contact blijven over het werk. Een aantal collega’s hebben zelfs vandaag al een bericht gestuurd.

Ik ben de komende drie weken gewoon bereikbaar via de mail maar hoop dat u daar alleen gebruik van maakt als dit echt nodig is.
Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, Yvonne Woestenburg

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl