Aan de ouder(s), verzorger(s) van de scholen van
de Stichting Meer Primair

Beste ouder(s), verzorger(s),
Woensdag 6 november 2019 is door de onderwijsbonden als een landelijke stakingsdag voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs uitgeroepen. Een inventarisatie onder onze medewerkers laat zien dat er een grote bereidheid bij hen aanwezig is om op 6 november het werk neer te leggen. Op grond hiervan heeft het bestuur van Meer Primair besloten al haar scholen die dag te sluiten. Er kan die dag geen onderwijs worden aangeboden.

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich zorgen over de toekomst van het beroep van leraar in het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier blijvend aandacht voor gevraagd bij de Minister van Onderwijs en de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft weliswaar een aantal toezeggingen gedaan, maar deze zijn niet toereikend genoeg om het tekort aan leerkrachten en de daarmee gepaard gaande hoge(re) werkdruk op te lossen.

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Gelukkig krijgen de scholen weliswaar extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarisperspectieven in het basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven nog steeds achter. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren ook binnen Meer Primair veel leraren gestopt en vindt er onvoldoende instroom van nieuwe leraren plaats, waardoor noodgedwongen onbevoegde medewerkers voor de groepen worden geplaatst. Ook Meer Primair heeft op dit moment al te kampen met een lerarentekort en de aankomende jaren zal dit verder toenemen. Als deze ontwikkeling zo doorgaat, betekent het dat niet langer de garantie kan worden gegeven dat voor elke klas een bevoegde leraar wordt gevonden.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Het is in Nederland niet te doen gebruikelijk dat werknemers en werkgevers samen optrekken in acties. In de onderwijssector gebeurt dit nu wel omdat de nood erg hoog is. Er moet echter iets gaan gebeuren, want de toekomst van het onderwijs is in gevaar. We vragen daarom uw begrip voor deze staking.

Met vriendelijke groet,
Stichting Meer Primair

Margreet Vendel
Eef Niezing
College van bestuur

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl