Oranje Nassau School

Op de Oranje Nassau School gebruiken wij de Kanjertraining-methode om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De Kanjertraining biedt omgangsnormen en -regels, zichtbaar gemaakt op posters met symbolen die in ieder lokaal hangen. Deze regels gelden in alle groepen:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas (kleuters: we werken samen)
  • Niemand lacht uit (kleuters: we hebben plezier)
  • Niemand blijft zielig (kleuters: we doen mee)

Onze leerkrachten zijn gecertificeerd om met deze methode te werken. Ze worden daarbij ondersteund door Kanjercoördinator Leon Ploem. 

Naast de Kanjertraining hanteren wij een pestprotocol en hebben wij drie anti-pestcoördinatoren, die de leerkrachten waar nodig ondersteunen bij het voorkomen en het oplossen van pestproblemen.