Oranje Nassau School

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een vertegenwoordiger van school en of MR over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. De leerlingenraad is een platform voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie en leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad.


 

Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

De doelen kunnen als volgt kort worden omschreven:

 • leren een eigen mening vormen.
 • kunnen ideeën en meningen verwoorden en beargumenteren.
 • ervaren dat hun mening telt.
 • leren door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
 • leren om actief te luisteren.
 • leren overleggen en samenwerken.
 • leren om eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • leren dat iedereen een eigen mening heeft en respecteren dit.
 • leren om zichzelf te presenteren.
 • leren op speelse wijze de werking van de democratie.
 • nemen actief deel aan onze maatschappij.
 • helpen mee om van onze school een nog fijnere school te maken.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

 • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
 • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren
 • de sfeer op school bespreken en verbeteren
 • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
 • praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
 • Besteding van het bedrag dat de oudervereniging beschikbaar stelt voor de raad elk schooljaar

Wie zitten er in de leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Uit groep 6 en 7 wordt één leerling en uit groep 8 twee leerlingen per groep gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn leerlingen die in de eigen klas en hun gekoppelde onderbouw- of middenbouwgroep vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom: wat besproken is in een vergadering, in de eigen groep en de gekoppelde groep vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door leerkrachten van de school, waarvan er één ook zitting heeft in de MR.

Hoe werkt de leerlingenraad?

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de eigen groep/gekoppelde groep of vanuit de school naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. De voorzitter en notulist (gekozen uit de vertegenwoordiging van groep 8) maken een agenda en notulen van elke bijeenkomst. Deze worden onder de teamleden en MR leden verspreid. De rollen van reporter voor de nieuwsbrief en hulp-conciërge worden onder de vertegenwoordigers van groep 6 en 7 verdeeld.