Oranje Nassau School

Absentie leerlingen

Voor leerkrachten werkt het verstorend als na 8.30 uur nog kinderen de klas inkomen. Wilt u deze situaties helpen vermijden door te zorgen dat uw kind (ruim) op tijd aanwezig is? Wilt u, wanneer uw kind ziek is dit tussen 8:00 en 8.20 uur telefonisch doorgeven? Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, of als zich onverhoopt een ander ‘noodgeval’ voordoet, neemt één van de leerkrachten contact met u op. Als u overdag regelmatig op een ander adres dan thuis aanwezig bent, geeft u daarvan dan het telefoonnummer aan ons door? Ook het doorgeven van een tweede telefoonnummer van (bijvoorbeeld) familie of een oppas is van belang.


Wegens bijzondere omstandigheden

In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om buiten de vakanties om afwezig te zijn. Dit moet bij de directie worden aangevraagd. Op de site van het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen kunt u zien onder welke voorwaarden dat kan en dat ook perioden zijn uitgesloten. Daarnaast willen u er met nadruk op wijzen dat deze vakanties in de perioden, die door de school zijn aangemerkt als toetsperioden voor het leerlingvolgsysteem (CITO-toetsen), niet gewenst zijn. We willen u er met nadruk op wijzen dat de school de verplichting heeft om er voor te zorgen dat leerplichtige kinderen daadwerkelijk de lessen volgen. Er zal dan ook nadrukkelijk op worden toegezien dat er niet meer dan de wettelijk vastgestelde vrije dagen worden aangevraagd/opgenomen als er blijde of droevige gebeurtenissen in de familie zijn.

Wegens bezoek medische instantie

Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek brengt aan de tandarts of een andere medische instantie en daarvoor een halve dag of langer afwezig is, dient u dit aan te vragen middels een verlofbrief. Deze verlofbrief kunt u op het secretariaat in de kamer van de directeur ophalen en ingevuld weer retourneren. Dit geldt alleen als het bezoek een dagdeel of meer betreft.

Overblijven

Het overblijven tijdens de lunchpauze (tussenschoolse opvang, ofwel TSO) en de administratie daarvan worden verzorgd door Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH). Voor de administratie van de TSO van uw kind maakt SKH gebruik van een ouderportaal.

Om het overblijven optimaal te kunnen laten functioneren is het van belang dat u zich eenmalig inschrijft in het systeem van SKH. De prijs van de TSO bedraagt € 1,75 per keer. U dient uw kind altijd aan te melden voor de TSO, ook wanneer uw kind incidenteel overblijft. Komt uw kind een dag niet naar de TSO maar hebt u hem/haar wel aangemeld, dan kunt u tot 10.00 uur in de ochtend afmelden door het vinkje bij de aanmelding uit te zetten.

Zijn er bijzonderheden van uw kind waar wij rekening mee moeten houden, wilt u dit dan melden bij uw TSO coördinator Bianca van der Laarse, b.vanderlaarse@kinderopvanghaarlemmermeer.nl .

Onderstaand worden het inschrijven en de inlogprocedure/het aanmelden voor de TSO beschreven.

Inschrijf en inlogprocedure

 1. Inschrijven kan op de website van SKH: Aanvragen opvang. Kies hierbij voor de opvangsoort ‘tussenschoolse opvang’ en vul uw gegevens in.
 2. U krijgt dan een e-mail met de link voor mijn SKH.
 3. Om in te loggen op het ouderportaal gaat u naar kinderopvanghaarlemmermeer.nl en dan naar Mijn SKH.
 4. U komt dan in het inlogscherm van ons ouderportaal. Hier kunt u inloggen in de beveiligde omgeving.
 5. U vult hier het email adres in dat bekend is bij SKH.
 6. Nieuwe ouders krijgen een wachtwoord: welkomouder

U kunt nu gebruik maken van het ouderportaal (Mijn SKH). Daarna volgt u de volgende stappen:

 1. Kies in de linker balk voor OPVANG
 2. Ga naar tab TSO
 3. Geef aan in welke groep uw kind zit
 4. Vul daar de gewenste TSO dagen in
 5. Bevestig met selecteren
 6. Klik op opslaan/save

Ons ouderportaal biedt u de mogelijkheid om op elk gewenst moment uw gegevens te raadplegen en te wijzigen.

 Wanneer u over het bovenstaande vragen hebt, stuur dan een mail naar: customercare@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.