Vereniging en bestuur

De Stichting Meer Primair
De Oranje Nassau School maakt onderdeel uit van de Stichting Meer Primair. Meer Primair is een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs en wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer.

Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door een College van bestuur,
mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’,
Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2131 XE Hoofddorp.
Het postbusadres is Postbus 223, 2130 AE Hoofddorp.
Voor contact met het College van bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat op nummer 023-5542351 of mailen naar bestuursbureau@meerprimair.nl De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting Meerprimair

Oudervereniging
De oudervereniging van Oranje Nassau school is de formele organisatie die op de school de samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. Iedere ouder is lid van die vereniging – tenzij nadrukkelijk te kennen is gegeven geen lid te willen zijn – en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging. De oudervereniging faciliteert de activiteiten van de evenementencommissie, legt jaarlijks financiële verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen en bepaalt samen met de ouders de hoogte van de ouderbijdrage.
voorzitter:Lisette Bloemsma
secretaris: Marie-José Bosch-Kuiper
penningmeester: Stefan van Gestel
liaison: Wouter Tenger-Geurtz
liaison: Sander Stomph
liaison: Jolanda Reis-Dane

Evenementencommissie
De evenementencommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van en/of verlenen van hulp bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de knikkermarkt, het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de informatie- en ouderavonden, de schoolfotograaf en bij alle sportevenementen. Waar nodig wordt bij genoemde activiteiten de hulp van andere ouders ingeroepen. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot schoolactiviteiten kunt u altijd bij de leden terecht.
Voorzitter Evenementencommissie : Karlijn Janssen

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl