Vereniging en bestuur

De Stichting Meer Primair
Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door een College van bestuur,
mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing.
Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’,
Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2131 XE Hoofddorp.
Het postbusadres is Postbus 223, 2130 AE Hoofddorp.
Voor contact met het College van bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat op nummer 023-5542351 of mailen naar bestuursbureau@meerprimair.nl De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting Meerprimair

Medezeggenschapsraad (MR)
Binnen de Oranje Nassauschool heeft de directie voor bepaalde zaken op schoolniveau overleg met de medezeggenschapsraad (MR) en met de oudervereniging. De MR bestaat uit vier ouders en vier leden van het team. De MR probeert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Het medezeggenschapsreglement ligt in de school ter inzage voor belangstellenden. De MR is bereikbaar voor ouders die beleidszaken wensen te bespreken of bepaalde kwesties over school wensen aan te kaarten bij de MR.

Namens de ouders:
Michiel Brandhorst voorzitter Anja van Andel, Marieke Verheijden en Maureen Witte

Namens de leerkrachten:
Ellen Andriessen
Desirée Eggen
Sandra Laurenssen
Esmée Eilander 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen van de stichting aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

Oudervereniging
De oudervereniging van Oranje Nassau school is de formele organisatie die op de school de samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. Iedere ouder is lid van die vereniging – tenzij nadrukkelijk te kennen is gegeven geen lid te willen zijn – en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging. De oudervereniging faciliteert de activiteiten van de evenementencommissie, legt jaarlijks financiële verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen en bepaalt samen met de ouders de hoogte van de ouderbijdrage.
Voorzitter : Maarten Dekker
Penningmeesters : Martijn Stals en Stefan van Gestel
Secretaris : Kamiel Reckmann
Lid van bestuur : Wycher Dijkhuis

Evenementencommissie
De evenementencommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van en/of verlenen van hulp bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de knikkermarkt, het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de informatie- en ouderavonden, de schoolfotograaf en bij alle sportevenementen. Waar nodig wordt bij genoemde activiteiten de hulp van andere ouders ingeroepen. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot schoolactiviteiten kunt u altijd bij de leden terecht.
Voorzitter Evenementencommissie : Kamiel Reckmann

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl