Oranje Nassau School

Oudervereniging

De oudervereniging van Oranje Nassau school is de formele organisatie die op de school de samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. Iedere ouder is lid van die vereniging – tenzij nadrukkelijk te kennen is gegeven geen lid te willen zijn – en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging. De oudervereniging faciliteert de activiteiten van de evenementencommissie, legt jaarlijks financiële verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen en bepaalt samen met de ouders de hoogte van de ouderbijdrage.
voorzitter: Sander Stomph
secretaris: vacature
penningmeester: Ineke Jeuster
Lisette Bloemsma is tijdelijk waarnemend algemeen lid

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging
Afschrift oprichtingsacte oudervereniging